Links

Jans enzo webdesign webdesign
LBRT Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers
Balansdigitaal Landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen
Steunpunt dyslexie Informatie over dyslexie 
Per Saldo Per Saldo , Persoonsgebonden budget (PGB)
PGB-Plein PGB-Plein.nl, Persoonsgebonden budget (PGB)
Ouders en rugzak
rugzak/LGF (leerling gebonden financiering)  
RTP Brielle remedial teaching, motorische remedial teaching, visueel-motorische therapie en synthonicstherapie
www.12-learn.nl Informatie over vergoede dyslexiebegeleiding 
www.masterplandyslexie.nl Algemene informatie en informatie voor scholen
www.lexima.nl Informatie over software en andere hulpmiddelen

potloden grip

 

 

 

 

 

 

webdesign: Jans enzo