Vergoede dyslexiebegeleiding

Vanaf 1 januari 2009 zijn onderzoek en behandeling van kinderen van 7 en 8 jaar met (een vermoeden van) ernstige, enkelvoudige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. In 2010 geldt de vergoedingsregeling voor kinderen van 7, 8 en 9 jaar in het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs. Volgens een ingroeimodel wordt de regeling ieder kalenderjaar met een leeftijdscategorie uitgebreid, totdat in 2013 alle leerlingen van het primair onderwijs vanaf 7 jaar en leerlingen in het speciaal onderwijs van 7 tot en met 13 jaar in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg. Deze zorg geldt alleen voor kinderen met (een vermoeden van) ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dit betekent, dat er bij deze kinderen, naast dyslexie, geen sprake is van bijkomende problemen zoals een aandachtsstoornis of een andere (leer)stoornis.

Om voor vergoeding van de kosten van voormelde dyslexiezorg in aanmerking te komen, moet onder andere voldaan worden aan de voorwaarde, dat het onderzoek en de behandeling plaatsvinden volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (2006). Verder moeten het onderzoek en de behandeling geschieden onder de eindverantwoordelijkheid van een gekwalificeerde gedragswetenschapper (bijvoorbeeld een GZ-psycholoog met BIG-registratie).

Door samenwerking met de organisatie 12-Learn is het mogelijk om in mijn praktijk kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie te behandelen. 12-Learn voldoet aan de hiervoor beschreven voorwaarden. Ook beschikt deze organisatie over het keurmerk van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KID) en heeft ze contracten met verschillende zorgverzekeraars gesloten.

Het diagnostisch onderzoek kan plaatsvinden in de RT praktijk GO of indien wenselijk bij een vestiging van 12-Learn. Indien ouders vervolgens recht hebben op vergoede behandeling, kan ik de behandelsessies in mijn praktijkruimte te Sommelsdijk verzorgen. Om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen, onderhoud ik naast het contact met de ouders ook regelmatig contact met de school van het kind.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van 12-Learn (zie Links).

Overige dyslexiebegeleiding

Ook begeleid ik kinderen in het basisonderwijs met (een vermoeden van) dyslexie bij wie de kosten van begeleiding niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. De kosten van deze dyslexiebegeleiding komen voor rekening van de ouders (zie Tarieven).

Bij de dyslexiebegeleiding ga ik voor een groot deel op dezelfde manier te werk als beschreven staat bij Begeleiding. Inhoudelijk richt de begeleiding zich in het algemeen op het verbeteren van zowel het technisch lezen als het spellen tot een voldoende niveau. Samen met het kind werk ik in kleine stappen aan haalbare doelen zoals het nauwkeurig(er) lezen van woorden en teksten en het verhogen van het leestempo. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van bepaalde basisvaardigheden die nodig zijn voor lezen en spellen (bijv. de koppeling van de juiste letter aan de klank) en aan het beheersen van de spellingregels. Door gerichte instructie en herhaalde oefening doet het kind succeservaringen op, waardoor het leesplezier toeneemt en het kind meer gemotiveerd raakt voor lees- en spellingtaken.

Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van gevarieerde oefenvormen waaronder de computer en streef ik ernaar om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de precieze behoeften van het kind (begeleiding op maat). Naast de specifiek op het lezen en spellen gerichte begeleiding besteed ik aandacht aan sociaal-emotionele aspecten rondom dyslexie. Onderwerpen die hierbij aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: wat is dyslexie, wat betekent dit voor het kind, waaraan en op welke manier gaan we eraan werken. Ook gevoelens van onzekerheid of faalangst die mogelijk bij het kind zijn ontstaan, worden hierbij betrokken.

 

webdesign: Jans enzo