RT Praktijk Goeree-Overflakkee (GO) is een praktijk die gespecialiseerd is in
individuele leerlingbegeleiding.

RT praktijk GO richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd en adviseert en begeleidt leerlingen die door leer- en/of gedragsproblemen onder hun kunnen presteren. Ook leerlingen die veel hoger dan het gemiddelde presteren hebben soms baat bij remedial teaching. De aanpak van de praktijk is gericht op een zo vroeg mogelijke onderkenning en begeleiding daar tijdige aanpak bepalend is voor het plezier van de leerling op school maar ook voor de keuze van de juiste vervolgopleiding.

RT praktijk GO kan individuele hulp geven aan leerlingen met
leerproblemen en leerstoornissen.
Beide groepen laten problemen zien in de leergebieden:

Bij leerlingen met een leerstoornis kunnen we spreken van : dyslexie – dyscalculie - NLD

RT praktijk GO besteedt tijdens de begeleiding aandacht aan verschillende sociaal-emotionele aspecten, die een rol kunnen spelen. Voorbeelden hiervan zijn problemen met werkhouding of concentratie en gevoelens van onzekerheid of faalangst.
RT praktijk GO kan op verzoek van de school en/of de ouder(s) kinderen met een budget op basis van Leerling Gebonden Financiering (een ‘rugzak’) begeleiden.

 

webdesign: Jans enzo